Liefde Gods Die Elk Beminnen

12 feb 2016. Aanvangslied staande: Psalm 116: 1, 4 en 8 God heb ik lief, want die. Slotlied staande: Lied 754: 1 en 2 Liefde Gods die elk beminnen 26 aug 2007. Jezus antwoordde: Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, In een mensenleven, in elk geval niet tegen elkaar uitgespeeld mogen worden. Met de voordehandliggende hoofdwoorden: liefde God en de naaste. God met alles wat in je is, liefhebben en je naaste beminnen zoals jezelf 1182 Liefde Gods die elk beminnen. 2: 44 Carelistische Koren uit Urk, Woerden en Oudewater. 1183 Jezus is wachtend. 3: 34 Carelistische Koren uit Urk 19 nov 2017. Aanvangslied: Ps. 98: 1 en 4 Zing een nieuw lied voor God de Here-Stil gebed. Lied 754: 1 Liefde Gods die elk beminnen-Kinderen Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, kom in onze harten binnen met uw milde overdaad. Jezus, een en al ontferming, daal van uit den hoge Zing mee met Liefde Gods die elk beminnen. De opname van deze massale samenzang is gemaakt op 8 november 2009 in het Concertgebouw te Amsterdam Liefde is de bron God and God alone Liefde is de bron God. Liefde Gods die elk beminnen LvdK 443. K Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen Allerliefsten, laten wij elkanderen beminnen, omdat de liefde uit God is, en al die bemint, is uit God geboren, en kent God 8. Die niet bemint kent God niet De liefde van God. Ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf. En de vrouw moet ontzag. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei Liedboek 1973 92: 4, 5, 6; Al kon ik alle talen spreken; Belijdenis; Psalm 63: 2, 3; Collecte; Slotzang liedboek 1973 443; Liefde Gods die elk beminnen Bron van liefde, licht en leven, 793, x, x. Create in. Heer, het licht van uw liefde schittert, 289, x, 382. Heer, onze. Liefde Gods die elk beminnen, 754, 443, x liefde gods die elk beminnen liefde gods die elk beminnen 3 dagen geleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, Liefde Gods die elk beminnen 11. Amenlied: LvdK. 443 Liefde Gods die elk beminnen LB 754 12. Gebed van dank en voorbede 13. Inzameling van de gaven 14. Slotzang: Gez. 162: 1, 4 Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus. Slotlied nw liedboek 754 vers 1, 2 en 3 Liefde Gods, die elk beminnen liefde gods die elk beminnen Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te boven gaat, kom in onze harten binnen met Uw milde overdaad. Jezus, n en al ontferming, daal vanuit den Hoge Zingen: Lied 705: 1, Ere zij aan God de Vader Dienst van het. Weve no less days to sing Gods praise. Slotzang Lied 754: 1-3 Liefde Gods die elk beminnen 29 april 2018. Orgelspel: Liedbewerking U bid ik aan, o macht der Liefde J. Zwart. Slotlied staande 754-Liefde Gods die elk beminnen hemelhoog te Laat ons nu eens gaan onderzoeken het gebod van de liefde tot God: Dit word Thom 2. 8 staat aldus: Gy zult God beminnen uit heel uw herte, uit heel uwe ziele, uit alle uwe kragten Matth. Elk woord moet wat breeder uitgeleid worden. 1 4 feb 2018. Liefde Gods die elk beminnen, Lied 754. Schriftlezing Brieven: Romeinen 13: 8-10. Zingen: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, Lied 29 okt 2017. Tweede daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als u zelf. Daar hangt. Opvallend is dat Jezus de liefde voor God n de liefde voor de naaste aan elkaar verbindt. Want in elk mens leeft een vonk van God s 7 maart 2012. Lied te binnen: Liefde Gods, die elk beminnen hemelhoog te boven gaat gezang 443. Wordt hier de menselijke, aardse liefde tegenover de Tevens is het zo dat onze liefde voor God agape verkregen doordat deze is. Jak 2: 8 waarin hij zegt dat je naaste beminnen als jezelf de vervulling is van de. Elk gebod dat god ons geeft komt ten bate van onze medemens en zo is god Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht. 981: 5. Zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 051: 5. In elk ander mens aanschouwen t lichten van Gods aangezicht. 801: 2 er bestaat. God heeft je intens lief en wil je hart diep vullen met zijn liefde. Mijn liefde is veel te groot voor elk verstand, voor elke mogelijke vorm van begrip. Zelfs de. Mijn woord spreekt erover, overvloedig, hoezeer Ik jou bemin. En hoe.