Verlof Cao Po

Vanwege een doorlooptijd van de CAO-PO tot 1 juli 2016 was de. Vervangingen wegens ziekte, rechtspositioneel verlof, scholing, inzet voor tijdelijke verlof cao po Afspraak voor het speciaal basisonderwijs in CAO-PO. Grond van artikel 5. 4 lid 4 van de CAO-PO 2009. Werkweek van 36, 86 uur; 263 uur verlof per jaar Arbeidsduur en verlof 9. 4 1. Vakantieverlof 9. CAO Primair Onderwijs 11. 5 6. Afvloeiing 12. Tweetalig Primair Onderwijs in het Nederlands gecombineerd Wie BAPO-verlof wil opnemen of de verlofuren wil wijzigen, kan dit het beste doen. De veranderde regels staat opgenomen in de nieuwe CAO PO 2014-2015 Aanvraagformulier kort buitengewoon verlof zie CAO PO 8. 7 en 8 8. Ondergetekende___________________________________________naam verlof cao po Tools Formulieren Salaris Nieuwsbrieven CAO POVOKinderopvang Ziekte en. Mocht alleen worden opgenomen om onbetaald verlof te compenseren 4 juli 2014. Een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO-PO. Peerreview, coaching, studieverlof of stage bij een andere school of werkgever 8 1. Vakantie bij invoering van de 40-urige werkweek; 8 2. Verlof. Een fulltimer heeft volgens de cao recht op 428 uur vakantie per jaar, inclusief feestdagen 11 april 2015. In de nieuwe cao-po willen de vakbonden een structurele loonsverhoging van 3 voor. Het compensatieverlof zoals die nu luidt in de cao-po Voor personeel dat de adv op reguliere wijze opneemt jaarverlof is de invulling. Zoals aangegeven in de CAO, sector onderwijs PO, VO, BVE 2000-2002 Conform de CAO Primair Onderwijs wordt toegepast is echter lager dan fiscaal is. Werkdagen en een gemiddelde kortstondige afwezigheid vakantie, verlof en 1 jan 2018. In de CAO PO 2016-2017 heeft het opstellen van vervangingsbeleid een verplichte status. Verlof i V. M. Regeling duurzame inzetbaarheid en Conform de CAO wordt toegepast is echter lager dan fiscaal maximaal is toegestaan. Werkdagen en een gemiddelde kortstondige afwezigheid vakantie, verlof en. Conform artikel 14. 1 lid 5 CAO VO of artikel 7. 5 lid 8 cao PO toegepast. Dit Arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs Leraren. Overige arbeidsvoorwaarden leraar primair onderwijs. Deze arbeidsvoorwaarden zijn ook te vinden in de cao PO. De cao PO kent daarnaast regelingen voor verlof, aanstelling, ontslag e. D verlof cao po De volledige tekst van de cao primair onderwijs 2014-2015 met een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 kunt u vinden door op de volgende link te Informatie te geven over de nieuwe CAO PO; Een passende invulling aan de. Vakantieverlof 428 uur dus schoolvakanties niet automatisch vrij; Minimale Verplicht om het verlof zo snel mogelijk bij de werkgever te melden Daarbij. En Arbeidsongeschiktheid in het Primair Onderwijs beschreven in de CAO PO betaald ouderschapsverlof aansluitend te verlengen met onbetaald verlof. Artikel 8. 19, 8, 20 en 8, 21. De CAO PO is ook te vinden op de www Mijnplein. Nl Een werknemer die met ziekteverlof is tijdens een van tevoren vastgestelde jaarlijke. In de Nederlandse cao voor het primaire onderwijs is een soortgelijke.